ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Křepice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Křepice
(4) Adresa:
Křepice 45
67140 Křepice
(5) Bankovní spojení:
14124741/0100
(CZ10 0100 0000 0000 1412 4741)
(6) IČ: Nápověda
00637408
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
594288
   Zkratka subjektu:
KREPICE
(4) Email:
ou.krepice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420515252263
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:52:21
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English