Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace
 (2) Důvod a způsob založení --- nevyplněno ---
 (3) Organizační struktura --- nevyplněno ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů --- nevyplněno ---
 (3b)Zřizované organizace --- nevyplněno ---
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Muzeum Chodska v Domažlicích, příspěvková organizace
Chodské náměstí 96
Město
34401 Domažlice 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Chodské náměstí 96
Město
34401 Domažlice 1
 (4.3) Úřední hodiny --- nevyplněno ---
 (4.4) Telefon 728838519 (mobilní)
379725952 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu
 (4.6) Adresa internetové stránky http://www.muzeum-chodska.com (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy muzeum@muzeum-chodska.com (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 195318675/0300 (CZ61 0300 0000 0001 9531 8675)
 (6) 00073873
 (7) DIČ --- není plátcem DPH ---
 (8) Dokumenty --- nevyplněno ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- nevyplněno ---
 (8.2) Rozpočet --- nevyplněno ---
 (9) Žádosti o informace --- nevyplněno ---
(10) Příjem žádostí a dalších podání --- nevyplněno ---
(11) Opravné prostředky --- nevyplněno ---
(12) Formuláře --- nevyplněno ---
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací --- nevyplněno ---
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- nevyplněno ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- nevyplněno ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- nevyplněno ---
(16.2) Výhradní licence --- nevyplněno ---
(17) Výroční zpráva --- nevyplněno ---