Obec Tichov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Tichov
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Tichov
Tichov 48
76601 Valašské Klobouky
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Tichov 48
76601 Valašské Klobouky
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 17:00
Tuesday: 07:00 - 15:00
Wednesday: 07:00 - 15:00
Thursday: 07:00 - 15:00
Friday: 07:00 - 15:00
 (4.4) Phone
577320309 (stolní)
 (4.5) Fax number 577320309 (fax)
 (4.6) WWW http://www.tichov.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy tichov@volny.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 1410199379/0800 (CZ56 0800 0000 0014 1019 9379)
 (6) IN 48471640
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---