Město Poděbrady

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Poděbrady
(4) Adresa sídla:
Jiřího náměstí 20/1
Poděbrady I
29001 Poděbrady
(4) Doručovací adresa:
Jiřího náměstí 20/1
Poděbrady I
Poděbrady (okr. Nymburk)
(5) Bankovní spojení:
19-725191/0100
(CZ59 0100 0000 1900 0072 5191)
[Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti]
(6) IČ: Nápověda
00239640
(7) DIČ: Nápověda
CZ00239640
    Kód obce:
537683
   Zkratka subjektu:
PODEBRADY
(4) Email:
podatelna@mesto-podebrady.cz
[podatelna]
informace@mesto-podebrady.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.mesto-podebrady.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=12349&id_ktg=1009&p1=1089
[řešení životních situací]
http://www.mesto-podebrady.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420325614486
[fax]
+420325600211
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:43