Město Zábřeh

Další údaje


 (2) Důvod a způsob založení:
na základě ustanovení zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
(8.2) Rozpočet:
http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/rozpocet.html
 (9) Žádosti o informace:
http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/zadosti-dle-zakona-1061999-sb.html
(10) Příjem žádostí a dalších podání:
http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/povinne-zverejnovane-informace.html
(11) Opravné prostředky:
http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/povinne-zverejnovane-informace.html
(12) Formuláře:
http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/povinne-zverejnovane-informace.html
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
http://www.zabreh.cz/sluzby-pro-verejnost/zivotni-situace.html
(14) Předpisy:
http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/povinne-zverejnovane-informace/1263.html
(15) Sazebník úhrad za poskytování informací:
http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/povinne-zverejnovane-informace.html
(17) Výroční zpráva:
http://www.zabreh.cz/mesto-zabreh/povinne-zverejnovane-informace/1233.html
     Bezbariérový přístup:
Ano
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:46:16