Město Valašské Meziříčí

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Valašské Meziříčí
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5
Valašské Meziříčí
75701 Valašské Meziříčí 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Náměstí 7/5
Valašské Meziříčí
75701 Valašské Meziříčí 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:00
Monday: 12:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:00
Wednesday: 12:00 - 17:00
 (4.4) Phone
571674250 (stolní)
 (4.5) Fax number 571611043 (fax)
 (4.6) WWW http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708 (řešení životních situací)
http://www.valasskemezirici.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
epodatelna@muvalmez.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy sekretariat@muvalmez.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 1229851/0100 (CZ37 0100 0000 0000 0122 9851)
9005-1229851/0100 (CZ59 0100 0090 0500 0122 9851)
19-1229851/0100 (CZ23 0100 0000 1900 0122 9851)
30007-1229851/0100 (CZ63 0100 0300 0700 0122 9851)
 (6) IN 00304387
 (7) VAT IN CZ00304387
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=17636&id_org=17636&id=1521
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=17636&id_org=17636&id=1521
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=17636&id_org=17636&id=1521
(12) Forms http://vismo.obce.cz/valasske_mezirici/vismo/ke_stazeni.asp
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---