OBEC LIBCHYNĚ

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název OBEC LIBCHYNĚ
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa OBEC LIBCHYNĚ
Libchyně 4
54901 Nové Město nad Metují 1
54901
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Libchyně 63
54901 Nové Město nad Metují 1
 (4.3) Office hours Thursday: 19:00 - 20:00
 (4.4) Phone 608473898 (mobilní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.libchyne.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy obeclibchyne@atlas.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00654094
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---