Městys Pozlovice

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Městys Pozlovice
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Městys Pozlovice
Hlavní 51
Pozlovice
76326 Luhačovice
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Hlavní 51
Pozlovice
76326 Luhačovice
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:30
Monday: 12:30 - 15:00
Wednesday: 08:00 - 11:30
Wednesday: 12:30 - 17:00
Friday: 08:00 - 11:30
 (4.4) Phone 577113072 (stolní)
577113071 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.pozlovice.cz/zak106.php (řešení životních situací)
http://www.pozlovice.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy mestys@pozlovice.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 11222661/0100 (CZ55 0100 0000 0000 1122 2661)
 (6) IN 00568708
 (7) VAT IN CZ00568708
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---