Obec Oldřichovice

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Oldřichovice
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Oldřichovice
Oldřichovice 86
76361 Napajedla
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Oldřichovice 86
76361 Napajedla
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 16:00
Tuesday: 08:00 - 15:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Thursday: 08:00 - 15:00
Friday: 08:00 - 12:00
 (4.4) Phone
577943844 (stolní)
 (4.5) Fax number 577943844 (fax)
 (4.6) WWW http://www.oldrichovice.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy ou@oldrichovice.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00568678
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---