Město Aš

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Město Aš
 (2) Důvod a způsob založení --- nevyplněno ---
 (3) Organizační struktura --- nevyplněno ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Aš
Kamenná 473/52

35201 Aš 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Kamenná 473/52

35201 Aš 1
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 07:30 - 12:00
Pondělí: 12:30 - 16:30
Úterý: 07:30 - 12:00
Úterý: 12:30 - 14:30
Středa: 07:30 - 12:00
Středa: 12:30 - 16:30
Pátek: 07:30 - 12:30
 (4.4) Telefon
354524211 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu 354524242 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky
http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place (řešení životních situací)
http://www.muas.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny podatelna@muas.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
mestoas@muas.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 24872487/0300 (CZ89 0300 0000 0000 2487 2487)
19-782051389/0800 (CZ23 0800 0000 1907 8205 1389)
 (6) 00253901
 (7) DIČ CZ00253901
 (8) Dokumenty --- nevyplněno ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- nevyplněno ---
 (8.2) Rozpočet http://www.muas.cz/vismo/zobraz_dok.asp?u=52&id_org=52&id_ktg=1007&p1=&p2=&p3=
 (9) Žádosti o informace http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/formulare2.asp?u=52&id_org=52&id_f=2000001343
(10) Příjem žádostí a dalších podání http://www.muas.cz/index.asp
(11) Opravné prostředky http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=52&id_org=52&id=154209
(12) Formuláře http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/index.asp?u=52&id_org=52&id_ktg=6676
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/708/place
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.muas.cz/vismo/zobraz_dok.asp?u=52&id_org=52&id_ktg=1012&p1=&p2=&p3=
(14.2) Vydané právní předpisy --- nevyplněno ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- nevyplněno ---
(16.2) Výhradní licence --- nevyplněno ---
(17) Výroční zpráva http://www.muas.cz/vyrocni_zpravy.asp