Město Horažďovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Horažďovice
(4) Adresa:
Mírové náměstí 1
34101 Horažďovice
(5) Bankovní spojení:
19-821898399/0800
(CZ45 0800 0000 1908 2189 8399)
(6) IČ: Nápověda
00255513
(7) DIČ: Nápověda
CZ00255513
    Kód obce:
556254
   Zkratka subjektu:
HORAZDOVIC
(4) Email:
podatelna@muhorazdovice.cz
[podatelna]
urad@muhorazdovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://podatelna@muhorazdovice.cz
[podatelna]
http://www.muhorazdovice.cz
[oficiální]
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/fr.asp?tab=muhd&id=-13&pt=PI
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420371430529
[fax]
+420371430522
[stolní]
+420371430521
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 11:00
  12:00 - 17:00
Středa: 07:30 - 11:00
  12:00 - 17:00
Pátek: 07:30 - 11:00
 
garant dat: adm_horazdovic@czp, poslední úprava: 12.05.2020 10:01:04