Obec Lukoveček

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Lukoveček
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Lukoveček
Přílepská 120
Lukoveček
76316 Fryšták
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Přílepská 120
Lukoveček
76316 Fryšták
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 17:00
Tuesday: 07:00 - 15:00
Wednesday: 07:00 - 17:00
Thursday: 07:00 - 15:00
Friday: 07:00 - 13:00
 (4.4) Phone 577158396 (stolní)
577158394 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.volny.cz/obec-lukovecek (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny oulukovecek@tiscali.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
obec-lukovecek@quick.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat /0800 (CZ61 0800 0000 0000 0000 0000)
 (6) IN 70871264
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---