Město Sušice

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Sušice
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Sušice
náměstí Svobody 138
Sušice I
34201 Sušice 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Svobody 138
Sušice I
34201 Sušice 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 12:00
Monday: 12:30 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 12:00
Wednesday: 12:30 - 17:00
Friday: 08:00 - 11:00
Friday: 12:00 - 14:00
 (4.4) Phone 376540111 (stolní)
 (4.5) Fax number 376540112 (fax)
 (4.6) WWW http://www.sumavanet.cz/mususice/zivotnisituace.asp (řešení životních situací)
http://www.mestosusice.cz/mususice/ (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
epodatelna@mususice.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy pmottl@mususice.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 5070382/0800 (CZ18 0800 0000 0000 0507 0382)
 (6) IN 00256129
 (7) VAT IN CZ00256129
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://susicenet.cz/mususice/
 (9) Source of info http://susicenet.cz/mususice/
(10) Complaints http://susicenet.cz/mususice/
(11) Legal remedies http://susicenet.cz/mususice/
(12) Forms http://susicenet.cz/mususice/
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://susicenet.cz/mususice/
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://susicenet.cz/mususice/
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://susicenet.cz/mususice/
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://susicenet.cz/mususice/