Obec Hromnice

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Hromnice
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Hromnice
Hromnice 60
33011 Třemošná
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Hromnice 60
33011 Třemošná
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 12:00
Monday: 15:00 - 19:00
Thursday: 08:00 - 12:00
Thursday: 15:00 - 18:00
 (4.4) Phone
722930058 (mobilní)
377959155 (stolní)
724379216 (mobilní)
 (4.5) Fax number 377959383 (fax)
 (4.6) WWW http://www.hromnice.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy hromnice@hromnice.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00257800
 (7) VAT IN CZ00257800
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---