Město Blšany

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Blšany
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Blšany
Náměstí 29
43988 Blšany
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Náměstí 29
43988 Blšany
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 11:30
Monday: 12:30 - 17:00
Wednesday: 07:00 - 11:30
Wednesday: 12:30 - 17:00
 (4.4) Phone 415214713 (stolní)
415214704 (stolní)
 (4.5) Fax number 415214713 (fax)
 (4.6) WWW http://www.blsany.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy mesto.blsany@email.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 3623481/0100 (CZ23 0100 0000 0000 0362 3481)
 (6) IN 00264784
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---