Obec Holedeč

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Holedeč
(4) Adresa sídla:
Holedeč 30
43801 Holedeč
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
8926-481/0100
(CZ85 0100 0089 2600 0000 0481)
(6) IČ: Nápověda
00556297
(7) DIČ: Nápověda
CZ00556297
    Kód obce:
566187
   Zkratka subjektu:
Holedec
(4) Email:
ouholedec@seznam.cz
[oficiální]
podatelna.holedec@seznam.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.holedec.cz
[oficiální]
http://www.holedec.cz/vismo/formulare2.asp?u=4091&id_org=4091&id_f=2000001443
[podatelna]
(4) Telefon:
+420415722517
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Středa: 07:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:12:14