Obec Hříškov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Hříškov
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Hříškov
Hříškov 50
43904 Hříškov
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Hříškov 50
43904 Hříškov
 (4.3) Office hours Monday: 06:30 - 16:00
Wednesday: 06:30 - 16:00
 (4.4) Phone 415694244 (stolní)
724181508 (mobilní)
 (4.5) Fax number 415694244 (fax)
 (4.6) WWW http://hriskov.cz/ (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy ouhriskov@iol.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 9128481/0100 (CZ63 0100 0000 0000 0912 8481)
 (6) IN 00556301
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---