Obec Očihov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Očihov
 (2) Way of founding Obec Očihov vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Očihov
Očihov 7
43987 Očihov
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Očihov 7
43987 Očihov
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 11:00
Monday: 11:30 - 16:30
Tuesday: 07:00 - 11:00
Tuesday: 11:30 - 15:00
Wednesday: 07:30 - 11:00
Wednesday: 11:30 - 16:30
Friday: 07:30 - 11:00
Friday: 11:30 - 14:30
 (4.4) Phone 724181162 (mobilní)
415216005 (stolní)
 (4.5) Fax number 415216005 (fax)
 (4.6) WWW http://www.ocihov.cz (oficiální)
http://www.ocihov.cz/urad-obce/zivotni-situace/ (řešení životních situací)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy obec@ocihov.cz (oficiální)
starostka@ocihov.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 10129481/0100 (CZ76 0100 0000 0000 1012 9481)
 (6) IN 00556378
 (7) VAT IN CZ00556378
 (8) Dokumenty Dokumenty
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů Seznam hlavních dokumentů
 (8.2) Budget for this year and last year Rozpočet
 (9) Source of info Žádosti o informace
(10) Complaints Příjem žádostí a dalších podání
(11) Legal remedies Opravné prostředky
(12) Forms Formuláře
(13) solving of the so-called life situations of a citizen Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy Předpisy
(14.2) Vydané právní předpisy Vydané právní předpisy
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments Sazebník úhrad za poskytování informací
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv Vzory licenčních smluv
(16.2) Výhradní licence Výhradní licence
(17) Annual report Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.