Statutární město Most

Další údaje


 (2) Důvod a způsob založení:
Město Most je veřejnoprávní korporací založenou zákonem o obcích. Postavení statutárního města získalo nabytím účinnosti zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), které nastalo dne 12. listopadu 2000, dnem voleb do zastupitelstev krajů.
(8.2) Rozpočet:
http://www.mesto-most.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=9959&id_ktg=1132
 (9) Žádosti o informace:
http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=5036
(10) Příjem žádostí a dalších podání:
http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=5065
(11) Opravné prostředky:
http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=5188
(12) Formuláře:
http://www.mesto-most.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=9959&id_ktg=1002
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
http://www.mesto-most.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=9959&id_ktg=1003
(14) Předpisy:
http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=4653
(15) Sazebník úhrad za poskytování informací:
http://www.mesto-most.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=9959&id=5473
(17) Výroční zpráva:
http://www.mesto-most.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=9959&id_ktg=1140
     Bezbariérový přístup:
Ano
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 29.10.2012 14:00:13