Město Litvínov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Litvínov
 (2) Way of founding Právním základem je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
 (3) Organizational structure http://www.mulitvinov.cz/vismo/o_utvar.asp?u=8604&id_org=8604&id_u=1588&p1=14&p2=&p3=
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Litvínov
náměstí Míru 11
Litvínov
Horní Litvínov
43691
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Míru 11
Horní Litvínov
43691 Litvínov 1
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:30
Monday: 12:30 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 11:30
Wednesday: 12:30 - 17:00
 (4.4) Phone
476767600 (stolní)
 (4.5) Fax number 476767601 (fax)
 (4.6) WWW http://www.mulitvinov.cz/reseni-zivotnich-situaci-potrebuji-si-vyridit/ds-53008/p1=54367 (řešení životních situací)
http://www.mulitvinov.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
podatelna@mulitvinov.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy info@mulitvinov.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00266027
 (7) VAT IN CZ00266027
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.mulitvinov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?u=8604&id_org=8604&id_ktg=10852&p1=19&p2=&p3=
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=8604&id_org=8604&id=39364
(10) Complaints http://www.mulitvinov.cz/vismo/osnova.asp?id_org=8604&id_osnovy=21&p1=54367
(11) Legal remedies http://www.mulitvinov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.aspx?id_org=8604&id_dokumenty=421726
(12) Forms http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/zobraz_dok.asp?u=8604&id_org=8604&id_ktg=4188&archiv=0
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://www.mulitvinov.cz/zs/zs.aspx
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy http://www.mulitvinov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?u=8604&id_org=8604&id_ktg=3388&p1=25&p2=&p3=
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments http://www.mulitvinov.cz/vismo/osnova.asp?id_org=8604&id_osnovy=26&p1=54367
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report http://www.mulitvinov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?u=8604&id_org=8604&id_ktg=38447&p1=27&p2=&p3=