OBEC LEJŠOVKA

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název OBEC LEJŠOVKA
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa OBEC LEJŠOVKA
Lejšovka 52
50303 Smiřice
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Lejšovka 52
50303 Smiřice
 (4.3) Office hours Wednesday: 19:00 - 20:00
 (4.4) Phone 495421958 (stolní)
724193570 (mobilní)
 (4.5) Fax number 495421958 (fax)
 (4.6) WWW http://www.lejsovka.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy obec.lejsovka@tiscali.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 1080870309/0800 (CZ94 0800 0000 0010 8087 0309)
 (6) IN 00653314
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---