Obec Orel

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Orel
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Orel
Orel 67
53821 Slatiňany
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Orel 67
53821 Slatiňany
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 11:30
Monday: 12:30 - 16:00
Wednesday: 07:30 - 11:30
Wednesday: 12:30 - 17:00
 (4.4) Phone 469681408 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW
http://obecorel.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy urad@obecorel.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 6021531/0100 (CZ76 0100 0000 0000 0602 1531)
 (6) IN 00270636
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year Rozpočet obce
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints http://www.epusa.cz/download/?4669_doruceni__adosti.doc
(11) Legal remedies http://www.epusa.cz/download/?4669_Opravne_prostredky.doc
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen Řešení životních situací
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy Obecně závazné vyhlášky
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report Výroční zpáva 2007