OBEC SLAVĚTÍN NAD METUJÍ

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název OBEC SLAVĚTÍN NAD METUJÍ
 (2) Důvod a způsob založení --- nevyplněno ---
 (3) Organizační struktura --- nevyplněno ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa OBEC SLAVĚTÍN NAD METUJÍ
Slavětín nad Metují 83
549 0 Nové Město nad Metují 1
54901
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Slavětín nad Metují 83
54901 Nové Město nad Metují 1
 (4.3) Úřední hodiny Středa: 14:00 - 17:00
 (4.4) Telefon 491475530 (stolní)
603218079 (mobilní)
 (4.5) Čísla faxu 491475530 (fax)
 (4.6) Adresa internetové stránky http://www.slavetinnadmetuji.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy ou_slavetin_nm@quick.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 13429551/0100 (CZ58 0100 0000 0000 1342 9551)
 (6) 00273031
 (7) DIČ --- není plátcem DPH ---
 (8) Dokumenty --- nevyplněno ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- nevyplněno ---
 (8.2) Rozpočet --- nevyplněno ---
 (9) Žádosti o informace --- nevyplněno ---
(10) Příjem žádostí a dalších podání --- nevyplněno ---
(11) Opravné prostředky --- nevyplněno ---
(12) Formuláře --- nevyplněno ---
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací --- nevyplněno ---
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- nevyplněno ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- nevyplněno ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- nevyplněno ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- nevyplněno ---
(16.2) Výhradní licence --- nevyplněno ---
(17) Výroční zpráva --- nevyplněno ---