Město Kostelec nad Orlicí

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Kostelec nad Orlicí
 (2) Way of founding http://www.kostelecno.cz/vismo/isvs.asp?id_org=7019&p1=2423
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Palackého náměstí 38
51741 Kostelec nad Orlicí
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Tuesday: 08:00 - 15:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
Thursday: 08:00 - 15:00
Friday: 08:00 - 13:00
 (4.4) Phone 494337111 (stolní)
 (4.5) Fax number
 (4.6) WWW http://www.kostelecno.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy podatelna@muko.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00274968
 (7) VAT IN CZ00274968
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---