Obec Lípa nad Orlicí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lípa nad Orlicí
(4) Adresa sídla:
Lípa nad Orlicí 23
51721 Lípa nad Orlicí
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1242882389/0800
(CZ96 0800 0000 0012 4288 2389)
(6) IČ: Nápověda
00275077
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
576476
   Zkratka subjektu:
LipaOrlici
(4) Email:
lipa@nadorlici.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.lipanadorlici.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420494371416
[stolní]
+420494371416
[fax]
+420725081128
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  13:00 - 16:00
Středa: 08:00 - 11:30
  13:00 - 16:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:13:35