Obec Horní Lhota

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Horní Lhota
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Horní Lhota
Horní Lhota 27
76323 Dolní Lhota u Luhačovic
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Horní Lhota 27
76323 Dolní Lhota u Luhačovic
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 16:00
Wednesday: 08:00 - 16:00
 (4.4) Phone
577138027 (stolní)
 (4.5) Fax number 577138027 (fax)
 (4.6) WWW http://www.horni-lhota.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy obechornilhota@volny.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00568554
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---