Obec Neubuz

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Neubuz
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Neubuz
Neubuz 91
76315 Slušovice
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Neubuz 91
76315 Slušovice
 (4.3) Office hours Monday: 14:00 - 17:00
Wednesday: 14:00 - 17:00
 (4.4) Phone
577983693 (stolní)
 (4.5) Fax number 577983693 (fax)
 (4.6) WWW http://www.neubuz.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy obec@neubuz.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00568660
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---