Obec Šanov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Šanov
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Šanov
Šanov 77
76321 Slavičín
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Šanov 77
76321 Slavičín
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 16:00
Tuesday: 07:00 - 14:00
Wednesday: 07:00 - 16:00
Thursday: 07:00 - 15:00
Friday: 07:00 - 14:00
 (4.4) Phone
577341634 (stolní)
 (4.5) Fax number 577341634 (fax)
 (4.6) WWW http://www.sanov.unas.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy ousanov@volny.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 46276068
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---