Obec Trnava

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Obec Trnava
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Obec Trnava
Trnava 156
76318 Trnava u Zlína
76318
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Trnava 156
76318 Trnava u Zlína
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 17:00
Wednesday: 08:00 - 17:00
 (4.4) Phone 602511491 (stolní)
577988223 (stolní)
 (4.5) Fax number 577988293 (fax)
 (4.6) WWW http://www.trnava.cz/ (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy outrnava@avonet.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat --- unlisted ---
 (6) IN 00284581
 (7) VAT IN CZ00284581
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://mesta.obce.cz/detail106.asp?id_org=16827&id_polozky=8
 (9) Source of info http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=16827&id_org=16827&id=5071
(10) Complaints http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=16827&id_org=16827&id=5171
(11) Legal remedies http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=16827&id_org=16827&id=5271
(12) Forms http://mesta.obce.cz/scripts/vismo/_obce/dokumenty2.asp?u=16827&id_org=16827&id=5371
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---