Město Kyjov

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Kyjov
 (2) Way of founding Postavení města Kyjova je právně zakotveno sedmou hlavou Ústavy ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
69701 Kyjov 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
69701 Kyjov 1
 (4.3) Office hours Monday: 07:30 - 17:00
Tuesday: 07:30 - 15:30
Wednesday: 07:30 - 17:00
Thursday: 07:30 - 15:00
Friday: 07:30 - 14:30
 (4.4) Phone
518697411 (stolní)
 (4.5) Fax number 518614097 (fax)
 (4.6) WWW
http://www.mestokyjov.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny urad@mukyjov.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
urad@mukyjov.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 86-2440070247/0100 (CZ05 0100 0000 8624 4007 0247)
127450885/0300 (CZ93 0300 0000 0001 2745 0885)
 (6) IN 00285030
 (7) VAT IN CZ00285030
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year http://www.mestokyjov.cz/cms/urad/odbory/ekonom_odbor/rozpocet
 (9) Source of info http://www.mestokyjov.cz/cms/urad/poskytovani_informaci
(10) Complaints http://www.mestokyjov.cz/kontakty/hp
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms http://www.mestokyjov.cz/cms/urad/formulare_stazeni
(13) solving of the so-called life situations of a citizen http://www.mestokyjov.cz/cms/urad/navody
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---