Město Kyjov

Další údaje


 (2) Důvod a způsob založení:
Postavení města Kyjova je právně zakotveno sedmou hlavou Ústavy ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích.
(8.2) Rozpočet:
http://www.mestokyjov.cz/cms/urad/odbory/ekonom_odbor/rozpocet
 (9) Žádosti o informace:
http://www.mestokyjov.cz/cms/urad/poskytovani_informaci
(10) Příjem žádostí a dalších podání:
http://www.mestokyjov.cz/kontakty/hp
(11) Opravné prostředky:
--- nevyplněno ---
(12) Formuláře:
http://www.mestokyjov.cz/cms/urad/formulare_stazeni
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
http://www.mestokyjov.cz/cms/urad/navody
(14) Předpisy:
--- nevyplněno ---
(15) Sazebník úhrad za poskytování informací:
--- nevyplněno ---
(17) Výroční zpráva:
--- nevyplněno ---
     Bezbariérový přístup:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:52:11