Město Bučovice

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Bučovice
 (2) Way of founding --- unlisted ---
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Bučovice
Jiráskova 502
68501 Bučovice
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Jiráskova 502
68501 Bučovice
 (4.3) Office hours Monday: 08:00 - 11:30
Monday: 12:30 - 17:00
Tuesday: 08:00 - 11:30
Tuesday: 12:30 - 13:30
Wednesday: 08:00 - 11:30
Wednesday: 12:30 - 17:00
Thursday: 08:00 - 11:30
Thursday: 12:30 - 13:30
Friday: 08:00 - 12:00
 (4.4) Phone 517381441 (stolní)
517324411 (stolní)
 (4.5) Fax number 517324431 (fax)
 (4.6) WWW http://www.bucovice.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny epodatelna@bucovice.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
posta@bucovice.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 825731/0100 (CZ38 0100 0000 0000 0082 5731)
 (6) IN 00291676
 (7) VAT IN --- isn´t VAT payer ---
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year --- unlisted ---
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms --- unlisted ---
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments --- unlisted ---
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report --- unlisted ---