Město Bystřice nad Pernštejnem

Other info


 (2) Way of founding:
Bystřice nad Pernštejnem vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(8.2) Budget for this year and last year:
Rozpočet města pro rok 2010
Rozpočet města pro rok 2009
rozpočet města pro rok 2008
rozpočet města pro rok 2007
 (9) Source of info:
Internetové stránky
Elektronická úřední deska
(10) Complaints:
e-mail
(11) Legal remedies:
http://www.bystricenp.cz/index.php?NADID=95
(12) Forms:
Formuláře ke stažení
(13) solving of the so-called life situations of a citizen:
Řešení životních situací
(14) Orders:
Právní předpisy města Bystřice nad Pernštejnem
(15) Fees and payments:
Sazebník úhrad
(17) Annual report:
Výroční zpráva 2007
     Bezbariérový přístup:
--- unlisted ---
 
garant: czechpoint@cz, last change: 07.12.2014 09:47:11