Město Bystřice nad Pernštejnem

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Bystřice nad Pernštejnem
 (2) Way of founding Bystřice nad Pernštejnem vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Bystřice nad Pernštejnem
Příční 405
59301 Bystřice nad Pernštejnem
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Příční 405
59301 Bystřice nad Pernštejnem
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 17:00
Wednesday: 07:00 - 17:00
 (4.4) Phone
566590311 (stolní)
 (4.5) Fax number 566590347 (fax)
 (4.6) WWW http://www.bystricenp.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
posta@bystricenp.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy posta@bystricenp.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 9005-723751/0100 (CZ78 0100 0090 0500 0072 3751)
94-49527751/0710 (CZ70 0710 0000 9400 4952 7751)
 (6) IN 00294136
 (7) VAT IN CZ00294136
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year Rozpočet města pro rok 2010
Rozpočet města pro rok 2009
rozpočet města pro rok 2008
rozpočet města pro rok 2007
 (9) Source of info Internetové stránky
Elektronická úřední deska
(10) Complaints e-mail
(11) Legal remedies http://www.bystricenp.cz/index.php?NADID=95
(12) Forms Formuláře ke stažení
(13) solving of the so-called life situations of a citizen Řešení životních situací
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy Právní předpisy města Bystřice nad Pernštejnem
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments Sazebník úhrad
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report Výroční zpráva 2007