Správní obvody a úřady


Farnost
Bohdalov
Finanční úřad
®ďár nad Sázavou
Hygienická správa
®ďár nad Sázavou
Katastrální úřad
®ďár nad Sázavou
Matrika
Bohdalov
Obvody středisek ZZS
Nové Město na Moravě
Okresní správa sociálního zabezpečení
®ďár nad Sázavou
Policie ČR -obvodní oddělení
®ďár nad Sázavou
Pozemkový úřad
®ďár nad Sázavou
SSP - kontaktní místo
®ďár nad Sázavou
Státní veterinární správa
®ďár nad Sázavou
Stavební úřad
Městský úřad ®ďár nad Sázavou - Stavební úřad
Úřad práce
®ďár nad Sázavou
Územ. odbor HZS
®ďár nad Sázavou
Územní vojenská správa
®ďár nad Sázavou