Město Orlová

Other info


 (2) Way of founding:
Město Orlová vzniklo jako územní samosprávná jednotka na základě zákona č. 367/1990 Sb. ze dne 4. září 1990. Činnost provozuje na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění.
(8.2) Budget for this year and last year:
http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=informace
 (9) Source of info:
http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=informace
(10) Complaints:
--- unlisted ---
(11) Legal remedies:
--- unlisted ---
(12) Forms:
http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=formulare&upresni=vsechnyformulare&menu=online
(13) solving of the so-called life situations of a citizen:
http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=jak_resit&upresni=vsechnysituace&menu=online
(14) Orders:
http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=informace
(15) Fees and payments:
http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=informace&upresni=sazebnik
(17) Annual report:
http://www.mesto-orlova.cz/meu/index.php?volba=informace
     Bezbariérový přístup:
Ano
 
garant: czechpoint@cz, last change: 02.03.2013 18:00:11