ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Doprava
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
(4) Adresa sídla:
Kosovská 1122/16
58601 Jihlava
(4) Doručovací adresa:
Kosovská 16
Jihlava (okr. Jihlava)
(5) Bankovní spojení:
18330681/0100
(CZ52 0100 0000 0000 1833 0681)
(6) IČ: Nápověda
00090450
(7) DIČ: Nápověda
CZ00090450
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO11299
(4) Email:
ksusv@ksusv.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ksusv.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420 567 117 158
[stolní]
+420 567 117 198
[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 25.02.2015 10:43:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English