ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Kultura
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
(4) Adresa sídla:
Masarykovo náměstí 1224/55
58601 Jihlava
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1466060309/0800
(CZ89 0800 0000 0014 6606 0309)
(6) IČ: Nápověda
00090735
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO6446
(4) Email:
maly@muzeum.ji.cz
[oficiální]
morzolova@muzeum.ji.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://muzeum.ji.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420567573892
[stolní]
+420567573880
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 18.03.2014 08:17:36
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English