ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Sociální oblast
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
(4) Adresa sídla:
Husova 2119
58001 Havlíčkův Brod
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
2765710257/0100
(CZ37 0100 0000 0027 6571 0257)
(6) IČ: Nápověda
60128071
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO6463
(4) Email:
reditel@ddhb.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://ddhb.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
569333 150
[stolní]
+420728501415
[mobilní]
+420569408701
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 15.10.2015 10:46:28
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English