ePUSA
 
Vyhledávání:

Plzeňský kraj > Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Školství
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25
(4) Adresa sídla:
Lazaretní 1290/25
Plzeň 4-Doubravka
31200 Plzeň
(4) Doručovací adresa:


(5) Bankovní spojení:
5003201660/5500
(CZ25 5500 0000 0050 0320 1660)
(6) IČ: Nápověda
49778200
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
43
   Zkratka subjektu:
ZO6593
(4) Email:
zrak@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.zrak-plzen.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420377261780
[stolní]
+420377260328
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: 49778200@kr-plzensky, poslední úprava: 27.10.2014 09:45:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English