ePUSA
 
Vyhledávání:

Plzeňský kraj > Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Školství
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Základní škola, Stříbro, Revoluční 1431
(4) Adresa:
Revoluční 1431
34901 Stříbro
(5) Bankovní spojení:
185175607/0300
(CZ81 0300 0000 0001 8517 5607)
(6) IČ: Nápověda
70842515
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
43
   Zkratka subjektu:
ZO6669
(4) Email:
reditel@zsrevolucnistribro.cz
[oficiální]
ucetni@zsrevolucnistribro.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.zsrevolucnistribro.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374622984
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 14:00
 
garant dat: 70842515@kr-plzensky, poslední úprava: 03.11.2022 12:42:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English