ePUSA
 
Vyhledávání:

Plzeňský kraj > Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Sociální oblast
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Domov klidného stáří v Žinkovech, příspěvková organizace
(4) Adresa sídla:
Žinkovy 89
33554 Žinkovy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
13531361/0100
(CZ71 0100 0000 0000 1353 1361)
(6) IČ: Nápověda
49180312
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
43
   Zkratka subjektu:
ZO6703
(4) Email:
dks@dkszinkovy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.dkszinkovy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420371593121
[stolní]
+420371593196
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 09:00 - 14:00
Úterý: 09:00 - 14:00
Středa: 09:00 - 14:00
Čtvrtek: 09:00 - 14:00
Pátek: 09:00 - 14:00
 
garant dat: 49180312@kr-plzensky, poslední úprava: 05.04.2017 09:20:35
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English