ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Sociální oblast
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace
(4) Adresa sídla:
Zdenky Vorlové /2160
Velké Meziříčí
(4) Doručovací adresa:
Zdenky Vorlové 2160
59401 Velké Meziříčí
(5) Bankovní spojení:
188267478/0300
(CZ92 0300 0000 0001 8826 7478)
(6) IČ: Nápověda
71184465
(7) DIČ: Nápověda
CZ71184465
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO7505
(4) Email:
reditel@domovvelkemezirici.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.domovvelkemezirici.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420561201570
[stolní]
+420561201572
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 13.03.2017 17:24:22
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English