ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Školství
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou
(4) Adresa sídla:
Dvořákova 4/404
Žďár nad Sázavou
(4) Doručovací adresa:
Dvořákova 404/4
59101 Žďár nad Sázavou 1
(5) Bankovní spojení:
12230751/0100
(CZ19 0100 0000 0000 1223 0751) [0000000012]
[0100]
(6) IČ: Nápověda
00637696
(7) DIČ: Nápověda
CZ00637696
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO781
(4) Email:
vystrcilova@szszdar.cz
[oficiální]
informace@szszdar.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.szszdar.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420734527060
[mobilní]
+420566623446
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 05.03.2015 11:56:03
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English