ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 2242

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Školství
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 2242
(4) Adresa sídla:
Cyrilometodějská 42/22
Třebíč
(4) Doručovací adresa:
Cyrilometodějská 42/22
Nové Dvory
67401 Třebíč 1
(5) Bankovní spojení:
/0300
(CZ48 0300 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
47443936
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO798
(4) Email:
specskoly@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.specskolytrebic.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420568821496
[stolní]
+420776087151
[mobilní]
+420568821089
[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 29.10.2013 22:00:39
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English