ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Školství
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365
(4) Adresa:
Tyršova 365
67602 Moravské Budějovice
(5) Bankovní spojení:
6671570247/0100
(CZ81 0100 0000 0066 7157 0247)
(6) IČ: Nápověda
60418427
(7) DIČ: Nápověda
CZ60418427
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ZO851
(4) Email:
skola@gymsosmb.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.gymsosmb.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420568408051
[stolní]
+420736484606
[mobilní]
+420568408056
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 19.10.2018 11:08:47
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2018 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English