ePUSA
 
Vyhledávání:

Kraj Vysočina > Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Základní údaje


zpět na seznam organizací
    Typ zřiz. organizace:
Ostatní
    Právní forma zřiz. org.:
příspěvková organizace
(1) Ofic. název subjektu:
Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
(4) Adresa sídla:
Žižkova 1872/89
58601 Jihlava
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
4211291205/6800
(6) IČ: Nápověda
71294376
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
108
   Zkratka subjektu:
ORG0017E7B
(4) Email:
steflova@pkkv.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.pkkv.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420724559438
[mobilní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: zrizorg@kr-vysocina, poslední úprava: 22.06.2021 11:26:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2021 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English