ePUSA
 
Vyhledávání:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace

Sestava dle 106/1999 Sb.


 (1) Název Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace
 (2) Důvod a způsob založení Organizace zřízená Plzeňským krajem jako příspěvková organizace, založena zřizovací listinou na základě usnesení zastupitelstva Plzeňského kraje č. 335/2003 ze dne 15.4.2003. Založena za účelem poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o
 (3) Organizační struktura Organizační struktura k 1.1.2021
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů žádné
 (3b)Zřizované organizace žádné
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace
Milíře 193
34701 Tachov 1
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Milíře 193
34701 Tachov 1
 (4.3) Úřední hodiny Pondělí: 07:00 - 15:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 15:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 14:00
 (4.4) Telefon 606616580 (stolní)
 (4.5) Čísla faxu
 (4.6) Adresa internetové stránky http://www.domovmilire.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
info@domovmilire.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy info@domovmilire.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat 2705350237/0100 (CZ06 0100 0000 0027 0535 0237)
 (6) 48329771
 (7) DIČ --- není plátcem DPH ---
 (8) Dokumenty --- nevyplněno ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů prováděcí vyhláška č.505/2006 Sb.,
vnitřní předpis č.8 část B o poskytování informací
Zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách
 (8.2) Rozpočet Příloha 2021
Rozpočet 2021
Rozpočet 2022
Rozvaha 2021
Výsledovka 2021
 (9) Žádosti o informace Žádost lze podat na adrese organizace písemně, ústně či elektronicky na adrese info@domovmilire.cz
(10) Příjem žádostí a dalších podání Na adrese organizace písemně, ústně, elektronicky na adrese info@domovmilire.cz
vnitřní předpis č. 8 část B o poskytování informací
(11) Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí organizace o odmítnutí poskytnutí informace lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí na adresu: Domov pro osoby se zdravotním postižením Milíře, příspěvková organizace, č.p. 193, 34701 Milíře. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo po uplynutí lhůty pro poskytnutí informací, v případě uvedených v §16a) odst. 1 písm. a) až d) zákona, podat písemně nebo ústně stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán- zřizovatel Plzeňský kraj.
(12) Formuláře Odvolání proti rozhodnutí
Portal státní správy_formuláře
Žádost o poskytnutí informace
(13) Popisy postupů - návody pro řešení životních situací Portál MPSV_sociální služby
Portál veřejné správy-řešení životních situací
(14) Předpisy  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy Prováděcí vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Zákon o sociálních službách č- 108/2006 Sb.,
(14.2) Vydané právní předpisy Organizace nevydává
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací Nebylo vydáno
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv Žádné
(16.2) Výhradní licence Žádné
(17) Výroční zpráva Výroční zpráva dle z.106/1999 za rok 2018
Výroční zpráva dle z.106/1999 za rok 2019
Výroční zpráva dle z.106/1999 za rok 2020
Výroční zpráva dle z.106/1999 za rok 2021
 

Historizace (stav k datu)

Datum:
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English